Psikiyatri ve Nörolojide Biorezonans

Depresyon, panik atak, obsesyonlar, demans, Alzheimer, MS hastalığı gibi bazı hastalıklarda biorezonansla yardımcı olunabilir.

Elektromanyetik kirlilik nedeniyle kan beyin bariyeri sızıntısı olmakta, nöronların ölümü ve beyin hücrelerini zarar görmesi söz konusu olmaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak Alzheimer, Parkinson, ALS, ADD/ADHD gibi hastalıklar oluşmaktadır.

Elektromanyetik kirlilik biorezonans tekniği ile temizlenerek hastalık nedeni ortadan kaldırılmakta, elektromanyetik kirliliğin yol açtığı nörolojik bulgulardan kurtulmak mümkün olmaktadır. Ağır metal atılımı, kan beyin bariyer programları, sinir rejenerasyon programları ile desteklenen tedavi ile hastanın şikayetlerinde düzelme olmaktadır.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda Seratonin maddesinin büyük çoğunluğunun bağırsaktan salgılandığı saptanmıştır. Bu nedenle bağırsağın sağlıklı olması, florası, fonksiyonlarını yerine getirebilir olması hastanın ruh sağlığı açısından çok önemli olmaktadır.

Biorezonansla yapılan barsak florası ve barsak detoks programları ile barsak florası düzenlenebilir, fonksiyonları düzene sokulabilir. Böylece seratonin seviyeleri düzene giren hastaların şikayetleri de azalmaktadır. Ayrıca toksin atılım programları ile ağır metaller ve alüminyum uzaklaştırılabilir. Bu çalışmalarla demans, Alzheimer, Otizm gibi hastalıklarda rahatlama, şikayetlerde düzelme görülmektedir.

Sinir hücrelerinin aksonlarını saran miyelin ile bağırsak epiteli arasındaki benzerlik nedeniyle oluşan antikorlar miyelin kılıfa zarar vermeye başlar. Otoimmün hastalık olan MS hastalığında bu mekanizma düzeltilerak iyileşme sağlanmaktadır.