Sayılarla Sigaranın Zararları

Sigara kullanımı en önemli hastalık ve ölüm nedenidir. Her yıl dünya genelinde sigara kullanımına bağlı hastalıklardan kaynaklı ölüm hızı 6 saniyede 1 kişi şeklinde olmaktadır. Dünya genelinde toplamda 8 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklardan ölürken, 1.2 milyon kişi ise pasif içici olmaktan kaynaklı sağlık sorunlarından yaşamını yitirmektedir.

Ülkemizdeki 1 yılda gerçekleşen tüm ölümlerin %4o’ı tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle olmaktadır. Daha bariz anlatmak gerekirse 6 dakikada bir kişi bu şekilde kaybedilmektedir. Günde 274 ölüm sigaraya bağlı hastalıklardan kaynaklı olarak gerçekleşmektedir. Oysa Korona salgınında Türkiye’de günlük vefat sayısı yaklaşık 100 kişi olarak bildirilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Akciğer Vakfı tarafından oluşturulan Tütün Atlası’na göre, Türkiye’deki erkek nüfusun % 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor ve bu anlamda dünya ikincisi konumundayız.

Türkiye’de her yıl 83.100 kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor.

Dünya sağlık örgütü bilgilerine göre her yıl dünya genelinde, ailesinde sigara içerken mecburen duman soluyarak zarar gören 65.000 kadar çocuk solunum yollarında meydana gelen hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

Sigara bağımlılığının arttığı son yüzyılda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı başlı başına en önemli ölüm nedenidir. Daha da önemlisi önlenebilir olmasıdır. Sadece sigara bırakılarak dumanın toksik yan etkisine bağlı gelişen 6 saniyede bir kişinin ölümü engellenebilir. Dünya genelinde nüfusun yaklaşık %20 si sigara içmektedir. Sigara içenlerin yaklaşık üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadırlar. Türkiye de bu ülkeler arasındadır.

Ülkemizde ve dünyada özellikle erkeklerde en sık görülen kanser sıralamasında akciğer kanserleri birinci sırada yer almaktadır. Ölümcül olması sebebiyle kanserden ölümlerin en sık nedenini oluşturmaktadır. Dünya genelinde akciğer kanserinden kaynaklı ölümlerin üçte ikisinden sorumlu tutulan sigara, bu hastalığın nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Sigara içmeyen kişilerin dahi sigara dumanına maruz kalmaları, akciğer kanserine yakalanma risklerini önemli ölçüde artırmaktadır. Günlük içilen sigara sayısı, içme süresi, başlama yaşı, içilen sigaranın türüne bağlı olarak risk değişmektedir. Sadece sigarayı bırakarak belli bir süre sonra hiç içilmemiş gibi dokuların yenilenmesi mümkündür. Tüm riskler sona erebilir ve yılda 8 milyon kişinin bu nedenle ölmeleri, kronik hastalıklarla tedavi görmeleri ve solunum zorluğu çekmeleri engellenebilir.

Günde 1-20 adet sigara içen erkeklerin tüm ölüm nedenlerinden ölme riski 2.22 kat artmaktadır. Bu oran, 20 sigaradan fazla içenlerde 2.43 kat olduğunu göstermiştir.  Bu oranlar kadınlar için 1.6 ve 2.10 kat olarak saptanmıştır. 

25 yaşında yoğun sigara kullanan birinin içmeyene göre beklenen yaşam süresi %25 (yaklaşık 23 yıl) daha kısalmaktadır. Sigara içenler aynı zamanda içmeyenlere göre daha sık oranlarda kalp damar hastalığına, akciğer hastalıklarına ve kanserlere yakalanırlar. Halen içmeye devam edenler bırakanlara veya hiç içmemişlere göre daha çok hastalığa yakalanarak gündelik yaşamdan daha fazla yoksun kalırlar ve yatalak geçirdikleri gün daha fazla olmaktadır. Böylece okul veya işten devamsızlık yapma oranları daha fazladır.